Författare Ämne: Anteckningar från Föreläsningen om Alternativ medicin  (läst 2567 gånger)

Utloggad yvonne.o

  • Administrator
  • Sr. Member
  • *****
  • Antal inlägg: 375
    • Visa profil
Anteckningar från Föreläsningen om Alternativ medicin
« skrivet: 23 maj, 2015, 15:27:09 »
HRF Tinnitusföreningen
HRF Menièreföreningen
Föreläsning om ”Alternativ medicin – vad är det och hur verkar den?”
2015-05-21/Seija Bexar

Historik
Man vet inte när, var eller hur den alternativa medicinen uppstod. Troligen kom man underfund med att det fanns vissa punkter på kroppen som värkte och ömmade vid vissa sjukdomar och att samma punkter gav utslag vid samma sjukdomar. Genom behandling av dessa punkter kunde man påverka sjukdomen och eventuellt bota den. Kineserna har alltid haft en mycket god observationsförmåga, vilket man har belägg för i deras äldre konst och litteratur. Energi är ett grundbegrepp och allt är i grund och botten energi; t.ex. är materia en form av den.

Kinesernas kultur och vetenskap för 5000 år sedan, särskilt deras kunskap om natur och teknik, har stått så högt att vi idag inte kan göra oss något begrepp om hur det var möjligt för dem att veta allt som de kände till. På en del områden har vi ännu inte hunnit ifatt dem.
Under 27:e århundradet före vår tid kände kineserna till de periodiska växlingarna mellan dag och natt, samt jordens bana runt solen. De visste att jordaxeln hade en lutning som kunde beräknas med mindre än en grads avvikelse. Vid samma tid kunde kineserna blanda till en legering av koppar och aluminium. För drygt tusen år sedan beskrev Tchang Tsai utvecklingen av de s.k. spiralnebulosorna i världsrymden. Han konstaterade också att avståndet mellan dem ökar och att universum är i färd att expandera. Något som vi bara vetat i ca 100 år. Vid samma tid hade Kina byggt upp en pappers- och tryckeriindustri. Osv.

Det finns vissa fornminnen, bl.a. har man i gamla gravar funnit mycket spetsiga benskärvor och mycket spetsiga stenar. Eftersom stennålar också omnämns i våra äldsta skriftliga traditioner, räknar man med möjligheten att de använts redan i forntiden.

Akupunkturens stora klassiska verk, Nei Ching, tillkom under 28:e århundradet f.Kr. Boken kallas också ibland den Gula kejsarens bok. Nei Ching betecknar någonting i stil med intern medicin. I boken berättas att Gula Kejsaren klagar över att sjukdomar är så allmänt förekommande bland hans folk, och att de därför inte kan betala sina skatter. Han vill att de ska behandlas med nålar, eftersom mediciner inte tycks hjälpa.

Så småningom övergick man till kopparnålar då de var mer lätthanterliga. Vid denna tid kom man också underfund med att nålar var mest effektiva på sydlänningar, medan de som kom norrifrån helst skulle behandlas genom bränning a moxaplantan. Man försökte mera exakt lokalisera punkterna på kroppen och deras förbindelser, meridianerna, kraftlinjerna mellan punkterna som hör till samma organ, och började fullkomna pulsdiagnostiken.

Den indiska elefanten dirigeras av sin förare genom att denne sticker med en käpp på vissa punkter i huden och på så sätt inverkar på elefantens beteende. Detsamma gäller inte den afrikanska elefanten. Därför har man indiska elefanter på cirkusar.

Tao
Enligt kinesisk uppfattning var begynnelsen Tao, som var icke-materiell. Innan något hade funnits var Tao. Skapelsen började med att Te bildades ur Tao. Te skapade Yin och Yang, som i sin tur blev upphovet till och byggmaterial till allt som följde. Yin och Yang har bl.a. betydelsen mörker och ljus att jämföras med vår skapelseberättelse.
De fem elementen/akupunkturpunkter/meridianer

Femelementsprincipen
I det kinesiska systemet skapar fem element universums fortgående förändring. Energin Qi/elementen är i ständig rörelse och utveckling.
Chi-kraften strålar ut i fem olika riktningar: inåt, uppåt, nedåt och roterande. Elementen har fått sina namn efter företeelser i naturen som rör sig i motsvarande riktningar.
Trädet med sin expansiva kraft rör sig utåt
Metallen som är sammandragande rör sig inåt
Elden med sina flammor rör sig uppåt
Vattnet som faller som regn rör sig nedåt
Jorden roterar
Elementen är kopplade till planeterna, årstiderna, väderstrecken, dygnsrytmen, färger och former, våra sinnen och känslor.

De linjer som förbinder akupunkter som tillhör samma organ eller funktion kallas meridianer. Sjukdom i organet leder till symtom i punkter längs denna meridian och inte någon annan. Punkterna påverkar organet på exakt samma sätt som organet påverkar punkterna.

Grundenergier: Yin – Yang. Yin och Yang är motsatta krafter som hela tiden kämpar mot varandra, men samtidigt betingar varandra. De kan inte existera var för sig. De är inga absoluta begrepp, de är alltid relativa, och i varje enskilt fall bör man precisera i vilket sammanhang något är Yin eller Yang.
Yin – Yang – motsatser
Yin   Yang
Feminin   maskulin
Kall   varm
Negativ   positiv
Bevarande (konservativ)   föränderlig
Utvidgande    sammandragande
Fullföljande   begynnande
Bestämd   obestämd
Responsiv (tillmötesgående)   aggressiv
Skugga    sol
Nord   syd
Inre   yttre
Tom   full
Mörk   ljus
Under   över
Tung   lätt
Jord   himmel
Materia   energi

Akupunkturens diagnostik syftar till att undersöka dessa energier. Energicirkulationen är den väsentligaste av organismens funktioner och avgörande för hälsa och sjukdom. En rubbning av energicirkulationen ger upphov till sjukdom. Undersökningen av denna rubbning är huvudsyftet med varje diagnostik, och korrektion av rubbningen är det grundläggande syftet med varje behandling.

Energin går runt, runt i kroppen. I stort sett skall den vara jämnt fördelad i kroppen, men för varje tid finns det ett maximum, och detta maximum förflyttar sig i en mycket bestämd rytm. Maximum förflyttar sig som en våg i havet och uppehåller sig i varje meridian i två timmar. Tolv timmar senare har meridianen sitt minimum av energi, också det i två timmar.

Klockan    Maximal tid för   Minimal tid för
11-13   hjärta   gallblåsa
13-15   tunntarm   lever
15-17   blåsa   lunga
17-19   njure   tjocktarm
19-21   cirkulation   magsäck
21-23   trippelvärmare   mjälte
23-01   gallblåsa   trippelvärmare

01-03   lever   tunntarm
03-05   lunga   blåsa
05-07   tjocktarm   njure
07-09   magsäck   cirkulation
09-11   mjälte   trippelvärmare

Energicirkulationen följer alltid detta mönster. När den stannar är livet slut.

De faktorer som påverkar vår energi är av två slag: yttre och inre.
De viktigaste yttre faktorerna är: dygnsrytmen, årsrytmen, väderlekstyperna, månfaserna och andra kosmiska faktorer (t.ex. solfläcksaktivitet).
De viktigaste inre faktorerna är livsfaserna och de olika psykiska tillstånden och stämningarna (ilska, glädje, grubbel, sorg, ängslan och rädsla).

Bakterier finns överallt och hela tiden. Vi blir sjuka när vi inte har tillräckligt med energi att hålla dem ifrån oss. En japansk forskare har sagt om organismen som blir invaderad av bakterier: ”Det är inte invasionen som är sjukdomen, utan den svaghet som inbjuder till invasion.” Vår energi kan normalt hålla stånd mot dessa bakterier men den kan försvagas av ett eller annat och ge upphov till sjukdom.

Kineserna säger: ”Bara en sjuk människa kan bli sjuk.”

Två grupper av organ: Yin – lagringsorgan och Yang – arbetsorgan
Till varje element hör två organ, ett från vardera gruppen:

Element   Yin   Yang
Eld (kejsare)   hjärta   tunntarm
Vatten   njure   urinblåsa
Eld (minister)   cirkulation   trippelvärmare
Trä   lever   gallblåsa
Metall   lunga   tjocktarm
Jord   mjälte/buk-   magsäck
   spottkörtel

Varje meridian har förutom sin materiella, fysiska uppgift också en icke-materiell, psykisk eller intellektuell uppgift.

Diagnostik
Diagnostiken kan enligt klassisk tradition uppdelas i fyra komponenter: att se, att höra, att fråga, att känna.

De olika organen har sina speciella områden i ansiktet och även på andra ställen av kroppen. Sjukdom förorsakar färgförändringar av huden. Den färg som ersatt hudens naturliga färg blir synlig på ett annat organs område om organet har angripit det andra organet med sin energi.

Man lyssnar på patientens röst, hans andetag, hjärtat och ofta också på magen. Man lyssnar inte bara på vad patienten säger utan också på det han inte säger.

Man känner på muskler, bedömer deras konsistens, tryckömhet och ev. stramhet. Pulsdiagnostik
Kroppsrörelser
Svettas patienten – är svetten varm eller kall